Paradise ★

Don't get too close it's dark inside. △

TheDailyPositive.com (via thedailypozitive)

Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic.

sarı saçlı mavi gözlü denildiginde akla ATATÜRK gelmeli kıvanç tatlıtug degil.

(Source: yalnizlik-tanrisi, via yalnizlik-tanrisi)

http://siyahfil.tumblr.com/post/82874105383/biliyorum-baz-seyler-hala-belirsiz-biliyorum →

siyahfil:

Biliyorum. Bazı şeyler hala belirsiz. Biliyorum hayatın gerçekleri hala bir yere kaybolmadı. Uzun açıklamalar, düzeltmeler ve karışıklıklar olacak. Ancak şu anda sevdiğimi düşündüğüm insanlarla bir aradayım. Daha 16 yaşımdayım ve hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum. Yıldızları izleyebilirim….

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter